Kategori: Hüseyin sin spalte

My time in norway

This is my side of the story part 2. In the end of this post you will find it in norwegian. (Dette er min versjon av opplevelsen del 2. I slutten av innlegget finner du den på norsk)

Story/del 1 can you find HERE/ finner du HER. 

 

I wish we could put our communication to higher levels by choosing the words we use more precisely by thinking about what we have done, by leaving the prejudices, selfishness and insensitivity aside.

Believe me, I just fell in love, I try to live this love and fight to start a family, but I am human and I have a heart like everyone else… I can break, I can get hurt. Being a man do not mean that my heart does not break or crying, is not just a woman-specific feeling. Of course, I always have to be strong, to protect myself and my family from all the negativities that may come and be with them.

Who can know what life is like? Who has felt pain and longing for it, or who has endured for love and all the difficulties, and what was sacrificed in this process?

I wrote in my last post that I would write another blog post as soon as possible, but I apologize to everyone because it was a little late. I did not have a good time after I finished my first blogg post and I couldn’t get my head up for writing. The reason for this was the complexity of returning home and leaving my wife alone again in a short time, and it was only a few days since I came here. I had a very long and tierding journey.

Anyway here is the rest of my travel to Norway:

My journey to Istanbul from Ankara airport started at approximately 22.00 a clock and lasted about 45 minutes. The next morning I set off for Oslo on a plane from pegasus airlines at 9 am. My trip to Oslo lasted about 4 hours. When I landed in Oslo, after a few examinations of the officer in the passport controls, I went to find the next plane. I was nervous and excited when I was looking for the domestic flights and the plane to get to Bergen. The plane had two hours to take off. I guess those around me could read my excitement from my eyes!

It took about one hour between Oslo and Bergen and the first I saw when I went out was my wife’s son at the exit. He was laughing and looking at me and then said something to his mother, before he turn back to me. I hugged him first because I knew that he missed me at least as much as I missed him.

We went home immediately after we had a little talk and after I hug my wife. I did sleep a little bit due to the long way of traveling and then we went to my wife’s family for Christmas dinner. I was going to meet them for the first time and I was really excited and a little nervous. But my wife has a wonderful family. Even though I have not met them before they were all very friendly, hospitable and I never felt like a foreigners. I am grateful to all of them for accepting me among them as a family member.

The city where my wife lives is a very different place then what I am used to. People don’t spend much time outside there. And the neighbors do not know about their other neighbors. If they meet each other they just noodling their heads or say hi, and that is all.

The most crowded places are usually airports or shopping centers. very different from Turkey. Because here we are more outside then inside and there are people everywhere.

I could not travel much while I was there. Because it was constantly raining, I don’t have clothes suitable for the climate and my wife usually works. (I’m not complaining because she has to work).

The places I have visited are Bergen museum, city center, IKEA and a few different markets that we have visited.

I went out for a walk a few times while my wife was asleep after night shifts, but not that much. This is the first time in my life I had been in a different country because I don’t travel much. I dont know the people and the structure of the city, so it was not easy to find something to do.

Just from this 1 month experience, I can tell you:

Norway is a beautiful country and people are very respectful of each other, especially in traffic. Believe me, any vehicle can hit you in Turkey because of lack of respect to each other. I can not say it’s like that in every city in Turkey, but I can say for the most city. I have been lucky enough to have survived the accident a few times in my life here in Turkey. And I have to say that the nature in Norway It’s excellent and I also think the water in the sink is so good and lovely.

People in my wife city do not visit each other many times like we do here in Turkey. According to my wife, we had to call two days before going somewhere and report the visit. Here I can only knock on the door of my friend or family relatives as I want, go in and chat with them. Or they can come to us. In our culture the most important thing is to serve the guests tea or coffee, nobody wants more. But it seems like they often serve food or some cakes to guests in Norway.

Note: These are the things I can say for now. If you think that I have written something that is unlikely, offensive or humiliating, I apologize because I just wanted to write what I experienced. As I did write the last time, I am not a good writer. I just want to do this for my wife, Mette ❤️

 

Hüseyin….

 

HER KOMMER INNLEGGET PÅ NORSK VED BRUK AV GOOGLE TRANSLATE OG MED METTES HJELP:

Jeg skulle ønske vi kunne sette kommunikasjonen vår på høyere nivå ved å velge ordene vi bruker mer presist, ved å tenke på hva vi har gjort, ved å legge fordommer, egoisme og ufølsomhet til side.

Tro meg, jeg ble bare forelsket, jeg prøver å leve denne kjærligheten og kjempe for å starte en familie, men jeg er ett menneske og jeg har et hjerte som alle andre… Jeg kan knekke og jeg kan få vondt. Å være mann betyr ikke at hjertet mitt ikke går i stykker eller gråter. Det er nemlig ikke bare er en kvinnespesifikk følelse. Selvfølgelig må jeg alltid være sterk, for å beskytte meg selv og min familie mot all negativitet som måtte komme og være med dem.

Hvem kan vite hvordan livet er? Hvem har følt smerte og lengsel etter det, eller hvem har holdt ut for kjærlighet og alle vanskeligheter, og hva ble ofret i denne prosessen?

 

Jeg skrev i mitt siste innlegg at jeg ville skrive et nytt blogginnlegg så snart som mulig, men jeg beklager til dere alle da det ble litt seinere enn tiltenkt. Jeg hadde det ikke bra etter at jeg var ferdig med mitt første blogginnlegg og jeg klarte ikke få hodet opp for å skrive. Årsaken til dette var kompleksiteten ved å returnere hjem og forlate min kone alene igjen på kort tid, og det var bare noen få dager siden jeg kom dit. Jeg hadde en veldig lang og slitsom reise.

Uansett, her er resten av reisen min til Norge:

Min reise til Istanbul fra Ankara flyplass startet omtrent klokka 22.00 og varte i omtrent 45 minutter. Neste morgen reiste jeg videre til Oslo med et fly fra pegasus flyselskaper klokka 9. Turen min til Oslo varte i omtrent 4 timer. Da jeg landet i Oslo, etter noen undersøkelser av betjenten i passkontrollene, gikk jeg for å finne det neste flyet. Jeg var nervøs og spent da jeg lette etter innenlandsflyvningene og flyet for å komme til Bergen. Flyet skulle ta av to timer senere og jeg antar at de rundt meg kunne lese spenningen min fra øynene mine!

Det tok omtrent en time mellom Oslo og Bergen og den første jeg så da jeg gikk ut var sønnen til min kone ved utgangen. Han lo og så på meg, sa noe til sin moren sin og vendte seg deretter tilbake til meg. Jeg klemte ham først fordi jeg visste at han hadde savnet meg minst like mye som jeg hadde savnet ham.

Vi dro hjem rett etter at vi hadde snakket litt og etter at jeg klemte min kone. Jeg sov litt på grunn av den lange måten å reise på, og så dro vi til min kones familie på julemiddag. Jeg skulle møte dem for første gang, og jeg var veldig spent og litt nervøs. Men min kone har en fantastisk familie. Selv om jeg ikke har møtt dem før var de alle veldig vennlige, gjestfrie og jeg følte meg aldri som en utlending. Jeg er takknemlig for dem alle for å akseptere meg blant dem som ett familiemedlem.

Byen der min kone bor er et veldig annerledes sted enn det jeg er vant til. Folk tilbringer ikke mye tid ute og naboene vet ikke om sine andre naboer. Hvis de møter hverandre, nikker de bare hodet eller sier hei, og det er alt.

De mest overfylte stedene er vanligvis flyplasser eller kjøpesentre. veldig forskjellig fra Tyrkia. For her er vi mer utenfor enn inne, og det er mennesker overalt.

Jeg kunne ikke gå så mye ut mens jeg var der. Grunnen er at det regnet hele tiden og jeg har ikke klær som passer til klimaet, og kona jobbet nesten hele tiden. (Jeg klager ikke, fordi jeg vet at hun må jobbe).

Stedene jeg har besøkt er Bergen museum, sentrum, IKEA og noen få forskjellige markeder som vi har besøkt.

Jeg gikk en tur noen ganger mens min kone sov etter nattskift, men ikke så mye. Dette er første gang i mitt liv jeg har vært i et annet land fordi jeg ikke reiser så mye. Jeg kjenner ikke menneskene og strukturen i byen, så det var ikke lett å finne på noe å gjøre.

Bare fra denne 1 måneders opplevelsen, kan jeg fortelle deg:

Norge er et vakkert land og folk respekterer hverandre, spesielt i trafikken. Tro meg, ethvert kjøretøy kan treffe deg i Tyrkia på grunn av manglende respekt for hverandre. Jeg kan ikke si at det er sånn i alle byer i Tyrkia, men jeg kan si for de fleste stedene. Jeg har vært heldig og overlevd noen trafikk ulykker i løpet av livet mitt her i Tyrkia. Videre må jeg si at naturen i Norge er fantastisk og jeg synes også vannet i vasken smaker helt nydelig.

Folk i min kone by besøker ikke hverandre mange ganger, slik vi gjør her i Tyrkia. I følge min kone, måtte vi ringe to dager før vi dro et sted og rapportere besøket. Her kan jeg bare banke på døra til min venn eller familie pårørende som jeg vil, gå inn og prate med dem. Eller de kan komme til oss. I vår kultur er det viktigste å servere gjestene te eller kaffe, ingen vil ha mer. Men det virker som om de ofte serverer mat eller noen kaker til gjester i Norge.

Merk: Dette er de tingene jeg kan si for nå. Hvis du tenker at jeg har skrevet noe som er usannsynlig, støtende eller ydmykende, beklager jeg fordi jeg bare ønsker å skrive det jeg opplevde. Som jeg skrev forrige gang, er jeg ikke en god forfatter. Jeg vil bare gjøre dette for min kone, Mette

Hüseyin…

 

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER –  SNAPCHAT mette.ask

 

 

 

 

 

My first trip to my wife. My first trip out of country.

This is my side of the story part 1. In the end of this post you will find it in norwegian. (Dette er min versjon av opplevelsen del 1. I slutten av innlegget finner du den på norsk)

Me and my wife had a hard time when we where away from each other. I wasn’t there when she needed me, she wasn’t here when I needed her. The most important thing in a marriage isn’t to be together on a good day, but be together on a bad day. We are both aware that we chose this life together, whit all of the difficulties we would face. But we fight for our love and I hope we will crown this love with eternity.

Last year we got a negative result in applying for a the visa. At that time we were engaged and we did not choose to object the rejection. About a year has passed, and last spring we got married in my village. We did not try to apply again until now, this winter.

We applied for a new visa a month before the end of the tourist season, and were overwhelmed with sadness when we learned that our visa was negative a month later. My wife was pregnant and if the visa had been approved, I would help her with work in the house and take care of her. She already has been alone in very difficult times, and it was hard for me to not be able to hold her close to me.

After a long time, my wife came back to me and we agreed to appeal the visa results this time. We met in Ankara and sent in new papers for a visa and then traveled back to Adiyaman, the city where I live. My wife only stayed for a week, and I always have the happiest moments when I’m with her. I don’t know how time goes so fast with her.

A month had passed since our visa appeal and I was spending some time with my good friends when my wife was in Norway. We went on excursion and hunting tour.

One day, when I had planned a hunting tour with my friends and all of the preparation was complete, i got a mail from Visa UDI. I was reviewing the mail before going to bed that evening and saw this email. I opened the mail in excitement and panic, the visa was written in two languages, Turkish and English. The Turkish part stated that our objection was accepted and that I had to hand over the VFS Golabele, the intermediary company, with a passport and a few documents. I immediately called my wife and wanted to share this happy news with her. When my wife picked up the telephone, I told her I had some good news. Surprised she asked what had happened. I answered I’m coming to you..

I could see the expression of happiness and amazement in my wife’s eyes. At first she thought I was kidding, but she was just as happy as I was when I sent her a screenshot of the mail. When I asked her about what to do, she told me to go to Ankara and get my passport. When I told her that I had a hunting organization the next morning and that I promised my friends to come, she told me to go next day with understanding.

But because of my longing for my wife and the thought of seeing her hometown and her house, I spent my hunting day just walking in dreams. The next day I set out early in the morning because there were only two days left before the weekend. I didn’t have much time, because it would take one day for only going to Ankara. Anyway on Friday morning I was in Ankara. I went to the visa office, where I always go for help with visa procedures and I asked them what to do. They told me to book a plane and started my travel insurance for 3 days later.

After delivering the passport to the vehicle company, I went to my friend’s house in Ankara. After three days there, I remembered that the guy in the visa office told me I’d get my passport from the consulate. I waited until Monday and went to the consulate. Then i asked the employees if there was any a chance to get the passport soon and when they said that we were sending the passport to the intermediary institution, I told them that the date of the visa procedures started within a few days. they issued my passport.

A few hours after I got my passport I went to my friend’s house in Ankara to get my belongings and my wife and i bought tickets for me to go to Norway the same day (the day before norwegian Christmasday).

 

(In my next article I will write another article about my journey, chiristmas day and the culture difference)

 

Note: I am not very good at writing, please understand.

 

-Hüseyin

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER –  SNAPCHAT mette.ask

My post in norwegian :

Jeg og min kone hadde det vanskelig når vi var borte fra hverandre. Jeg var ikke der når hun trengte meg, hun var ikke her når jeg trengte henne. Det viktigste i et ekteskap er ikke å være sammen på en god dag, men være sammen på en dårlig dag. Vi er begge klar over at vi valgte dette livet sammen, med alle vanskeligheter vi ville møte. Men vi kjemper for vår kjærlighet og jeg håper vi vil krone denne kjærligheten med evighet.

I fjor fikk vi et negativt resultat i å søke om visum. På den tiden var vi forlovet, og vi valgte ikke å innvende avslaget. Omtrent ett år har gått, og i fjor vår giftet vi oss i landsbyen min. Vi prøvde ikke å søke på nytt før nå, i vinter.

Vi søkte om et nytt visum en måned før slutten av turistsesongen, og ble overveldet av tristhet da vi fikk vite at visumet vårt var negativt en måned senere. Min kone var gravid, og hvis visumet hadde blitt godkjent, ville jeg hjelpe henne med å jobbe i huset og ta vare på henne. Hun har allerede vært alene i veldig vanskelige tider, og det var vanskelig for meg å ikke kunne holde henne nær meg.

Etter lang tid kom min kone tilbake til meg, og vi ble enige om å anke visumresultatene denne gangen. Vi møttes i Ankara og sendte inn nye papirer for visum og reiste deretter tilbake til Adiyaman, byen der jeg bor. Min kone ble bare en uke, og jeg har alltid de lykkeligste øyeblikkene når jeg er sammen med henne. Jeg vet ikke hvordan tiden går så fort med henne.

En måned hadde gått siden visumappellen vår, og jeg tilbrakte litt tid med mine gode venner da kona var i Norge. Vi dro på utflukt og jakttur.

En dag, da jeg hadde planlagt en jakttur med vennene mine og alt forberedelsene var fullført, fikk jeg en mail fra Visa UDI. Jeg leste igjennom emailen min før jeg la meg den kvelden og så denne e-posten. Jeg åpnet posten i spenning og panikk, visumet ble skrevet på to språk, tyrkisk og engelsk. Den tyrkiske delen uttalte at innsigelsen vår ble akseptert, og at jeg måtte overlate VFS Golabele, formidlerfirmaet, med et pass og noen få dokumenter. Jeg ringte umiddelbart min kone og ville dele denne glade nyheten med henne. Da kona tok telefonen, fortalte jeg henne at jeg hadde gode nyheter. Overrasket spurte hun hva som hadde skjedd. Jeg svarte at jeg kommer til deg ..

Jeg kunne se uttrykket av lykke og forundring i min kones øyne. Først trodde hun at jeg tullet, men hun var like glad som jeg var da jeg sendte henne et skjermbilde av posten. Da jeg spurte henne om hva jeg skulle gjøre, ba hun meg gå til Ankara og få ordnet passet mitt. Da jeg fortalte henne at jeg hadde en jaktorganisasjon neste morgen og at jeg hadde lovet vennene mine å komme, ba hun meg om å gå neste dag med forståelse.

Men på grunn av min lengsel etter min kone og tanken på å se hjembyen og huset hennes, tilbrakte jeg jaktdagen min bare på å gå i drømmer. Dagen etter dro jeg avgårde tidlig om morgenen fordi det bare var to dager igjen før helgen. Jeg hadde ikke mye tid, for det ville ta en dag å bare dra til Ankara. Uansett, på fredag ​​morgen var jeg i Ankara. Jeg dro til visumkontoret, hvor jeg alltid søker hjelp med visumprosedyrer og spurte dem hva vi skulle gjøre. De ba meg bestille et fly og de startet reiseforsikringen min 3 dager senere.

Etter å ha levert passet til kjøretøyselskapet, dro jeg til huset til vennen min i Ankara. Etter tre dager der husket jeg at mannen på visumkontoret sa til meg at jeg skulle få passet mitt fra konsulatet. Jeg ventet til mandag og dro til konsulatet. Så spurte jeg de ansatte om det var noen sjanse til å få passet snart, og da de sa at vi sendte passet til formidlerinstitusjonen, fortalte jeg dem at datoen for visumprosedyrene startet i løpet av noen dager. de utstedte passet mitt.

Noen timer etter at jeg fikk passet mitt dro jeg til min venn sitt hus i Ankara for å hente eiendelene mine og kona og jeg kjøpte billetter til meg til Norge samme dag (dagen før norsk juledag).

 

(I den neste artikkelen min vil jeg skrive en ny artikkel om reisen min, chiristmas-dagen og kulturforskjellen)

 

Merk: Jeg er ikke veldig flink til å skrive, vennligst forstå.

 

There always challenges!

We all have had a hard times in our lives. It may take time to forget what we have experienced, but the best result is to learn a lesson of the mistake we made. That’s how we learn to live and not to do wrong again.

Thousands of books, or thousands, maybe millions of articles, have been written on this subject or Edison did find the lamp, and now he’s tried 2000 times to find this invention that helps us in every aspect of our lives, and finally he invented the lamp.

Actually, I mean, we people can really produce a good product after a lot of experience on something we want to do.

My wife, who is a blogger, have to find things to write about all the time and I can imagine that this can get really exhausting sometimes. I am probably the person who enjoys reading her writings most and I am writing this article for her now. She’s pregnant and carrying our baby.

I’m rarely writing for her blog, and while I’m doing it, it’s really hard to determine which topic I’m going to write about, yes I understand her better now.

My life (wife)… you are doing well, your writing will give you the sweet fruit. Right now, we’re just gonna get through this hard time of pregnancy together. I trust you and I love you !!!

 

-Hüseyin

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER –  SNAPCHAT mette.ask

 

 

I criticize myself

When you’ve have changed your meening from something you used to love, because of bad experience. Then you can behave differently from normal when someone are talking about that. I mean the word “party”..

I have been living in Alanya every summer since i was 18 years old and i saw a lot. What i saw is not so heartwarming, and in one corner of my brain i just want to forget everything about it…

Sometimes I have difficulty expressing myself, especially when the person in front of me is angry or stressed.

When I met my wife, she told me she didn’t go to parties or bars, and neither of us has been drinking for a long time. I’m sure my wife hasn’t been drinking for over a year. This is the main reason for our last discussion.

I lost most of the people I love around here because of alcohol and I’m having trouble with the word “party” because of that. These parties are changing people to the bad.

I admit I may have had a little too much reaction, because I was afraid of losing her to. But imagine that if a person has changed the opinion on something, it is not easy to accept it again.

Yes, I’m a jealous person, but I dont jeaolus her beaty. For i am actually very proud of that.

I think it’s about loving jealousy. If you do love someone, you’re a little jealous. If you’re not jealous, then maybe you don’t love that much…

Finally I want to say that i don’t know how this blog course is progressing, but I need some time to get used to it. I just don’t want to lose her.

 

-Hüseyin

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER –  SNAPCHAT mette.ask

 

 

 

 

 

 

 

My wife took a wrong choice!

 

Hüseyin sin spalte

Because of the guest post Mette published on her blog yesterday, I want to write a post here to day. That is because I think that this was a wrong choice of Mette, and after talking about this last night, we agreed that I should write this to you ..

Unfortunately some of the information in that post was not correctly. And when I read it, I did not recognize my own country because that some of the information and numbers were incorrect.

I sat there thinking “my country is obviously really perfect” and i would really have liked it to be the truth, but I am sorry to say that it is not.

Mette had only good intentions by publishing this post and i understand that she thought this was a good idea, based on all the negative that has been written to her, about me, about my country and my culture. But she should have checked the facts before posting it, which unfortunately she did not.

My wife has never been engaged in politics or how my country works and then she should not have let readers write guest blogpost on this topic. This was a misjudgment of her and she is now aware of this.

The post was well written and some of it was correctly and not at least, very important to say. But unfortunately, there was also something that is not true. And that is not only unfortunate for Mette and her blog, but also for Turkey and everyone living here.

Mette ask

 

 

-Hüseyin

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER – SNAPCHAT

 

First meeting with wife’s son

I haven’t used my free days from work for about 7 weeks, these last weeks. I usually have one day a week off, but now I feel really tired of working every day. I really missed her, but it is more important that this is her son holiday. You don’t know how excited I was to meet him!

As we agreed before, my wife was going to bring her son and it was the first time I would meet with him.

I made all my preparations the day before and went to the airport to meet them. My wife said her son likes ice cream. So when they landed at the airport, I took the ice cream and passed security checks. I could wait outside, but it was really hot and the thing I dislike most is waiting in the sun.

And I finally saw my wife’s son. A very sympathetic and loving child immediately started talking. He was asking me things, but my wife was our interpreter because I didn’t know much😀

The ice cream I bought had melted, but luckily the market wasn’t too far away. The transfer tool that I made was for six people and there were no other passengers. But the only problem was the lack of air conditioning in the car. Luckily, the windows were open and cooling us a bit.

It’s been about 5 days since I met him, and as far as I’m concerned, he’s really a very friendly, intelligent and honest boy. The best we do is to play football with a very light plastic ball in the hotel room. He tells me so much norwegian during the game and I’m starting to understand it. He really teaches me this language so easily and I think he will be my best teacher when I move in to there family to be a part of them❤️

I’m really happy to see myself as part of this family. Our time is going well. I hope we have a smooth holiday.

 

-Hüseyin

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER– SNAPCHAT mette.ask

i will take her with me..

Time passes so fast that it is sometimes a surprise to understand where and how the time went. For exactly one year ago I met a fairy girl and got married. I am bound with a eternal love, and she grows more and more in my heart every day.

We were so in love with each other that we wanted to declare our lives with eternity.

It’s time to plan our life and i can’t wait to show Mette, my whole world, around in my country. She will going to see so much natural wonder because I know she loves the landscape, history and art as much as I do.

 Here are some places I will take her…

 

 This is a tomb of 2,000 meters in my city.  Its history dates back to 2000 BC.

 

 

It usually attracts more tourists in the summer.  Because it is really cold in winter, like it is in Norway 🙂

 

 

The king wrote his will on a rock outside the grave: people will come and visit me after I die.  In fact, at that time this king declared himself as a God.

 

This is another place.  Cappadocia !

The history of this place dates back to BC. At that time, people lived underground or in caves.

This is a really famous place and i highly recommend this historic place when you have time om Turkey.

 

Now i showed you two of the places we will go. But there are so many places to go in Turkey. Love your life, hold unto everything you really have, especially your love, because it’s really hard to find true love

❤

 

-Hüseyin

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER– SNAPCHAT mette.ask

My jealousy…

 

The best feeling in this world is to fall in love.

I think it’s a great feeling to get so different feelings with everything in the world and for happiness to come on the top. To feel this depths of your heart, to reveal the most beautiful emotions and to realize that it is so beautiful to live this life.  When I see a couple of birds, it is as good as understanding their love, or when I wake up and look through the window and the wind touches my soul, like it’s sending me love.

My wife is the only one I want to have in this world.  She’s my dream, my happiness and she’s my whole world. Wherever I live, I have her in my mind.  For me, the world revolves around her.  She’s a must!

I never had a real love before until i met my wife. She’s the one who introduced me to love. Our only problem is that we live so far away from each other. All we want to do, is to live together and enjoy this love as soon as possible.

I want to share every second of my time with her.  I’ve been dreaming of this my whole life.  She is the one who reconciles my mind with my heart and makes me dream like this <3 I’ve always kept myself second to my wife.  She is always with me and for me she will always comes first.

When we are together here in Alanya, my wife stays alone in the hotel room for a while when i work. You see, i grew up here and i know the people here.  I didn’t say my wife can’t go out alone, i only advised her to stay in the hotel while I was at work because I know she would get bored and be disturbed outside.

It’s not jealousy, I’m just trying to protect her.  If she gets disturbed ,I get disturbed.  I have dedicated my life to her, and I will live with her until my last breath and i will protect her …

-Hüseyin

 

FACEBOOK HER – INSTAGRAM HER– SNAPCHAT mette.ask

First meeting with my wife’s son

I’m really happy to see my wife again soon … It’ll be about a month and a half since last time we were together. Staying away from her isn’t easy for this heart. She’s on my mind at all times and nobody understands how much I miss her…

There are three of us on this holiday my wife, her son and I. When we first met, she had her daughter with her. She then came alone for a long time. Except, of course, when she came with her friend at the wedding, but this time I’m much more excited to meet her son. I’ve never met him before. Of course, we met on the phone a couple of times.

Actually, this holiday is for him. We’re gonna have to make some changes for his to enjoy. Our plan is to spend time together during the day and in the evening I will stay in the hotel in my own room. As far as I know, he is a sympathetic, kind and very active child. I was very active when I was a kid, and now I’m sure I’m going to make the best of his. I have to go to my childhood to understand him better. I guess when I was that age, I wish I had a good toy and a good friend. Of course I had good friends, but I didn’t have good toys. I often tried to make my own toys. I myself have toy cars made of wire or a paper plane or a paper boat.

Now I’m going to get some presents for him. I actually bought one, but I have to pick the other one a little better. All the kids are special to me but my wife’s son is different, he’s a more special child to me because he’s my wife’s son as part of her. I’m happy when my wife is happy, and I promised to always make her happy. I have a really big family and I’m almost the youngest member of my family. Since most of my brothers have children, I have good relations with children. Of course, I don’t know him very well so I have to get some tips from my wife.

I have no doubt that it will be a nice holiday for all of us. I want to have happiest family, and I will always work for that …

-Hüseyin

 

Husband to Mette here…

Hello to all of you ❤️

I’m Hüseyin. I live in a apartment room that the hotel i work on rented out for me as I currently works in a tourist area. I have a small TV, a wardrobe, and an air conditioner to cool the room down. I only work for 8 hours a day and have one free day a week. I usually spend all my time here in my room.

I’m a person who likes to travel but I’m here when I’m not working, because the weather is so hot when I am working that I want to relax.

I don’t want much from this life. Apart from just living with my beloved and being a family. I hope one day i can start living with my wife because i want to love her, not only in this world, but if there is another life i want to be with her there as well. I haven’t been in love for nearly 8 years until I saw my wife last year. I was really afraid of not falling in love again, but luckily i did. Yes, it is so, my wife melted this stone in my heart so i now became a very emotional person. I have had a hard time in life, but the hardest is not as much as I left my wife at the airport …

After getting married, my wife came to me about every 2 weeks. I’m grateful to her for that, because she knows how I feel. I love you dear! ❤️

The most important issue in relations is communication and respect. I think we did it very well.

Respect starts from the individual himself, if the individual loses respect, he has no respect for anyone. Who do we expect to have no respect for?

This life is not very long, if you want, you can look back to how you came to understand this time? God knows who lives how long, I mean we must live this short life with love, respect and happiness

Otherwise, broken hearts, droopy faces won’t make anyone happy …

I’m not giving anyone advice or lessons. I’m sure you’re all grown-up enough to understand what I read. Start by loving yourself and believe in yourself first, then believe me everything will be better …

-Hüseyin